Въздушно карго /генерални карга, опасни товари, живи животни, бързо развалящи се стоки, високо стойностни пратки/ до всяко посочено от Вас международно летище, обслужващо карго товари:

  • Въздушен карго превоз врата-врата;
  • Транспорт на опасни товари по въздуха;
  • Икономични и Експресни услуги;
  • Въздушна консолидация – за намаляване на транспортните Ви разходи;
  • Документация, етикетиране, маркиране, опаковане и фумигация;
  • Временен внос по въздух и обработка на АТА карнет.

UCT FREIGHT LTD – Транспортни решения! За контакти: 0893 31 22 22

Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност!