• Експресни сухопътни доставки;
  • Tранспорт и доставка на товари под температурен режим със собствени хладилни коли;
  • Регулярни групажни линии за икономични доставки;
  • Комплектни товари посредством цели камиони;
  • Транзитиране на стоки и поемане на обща банкова гаранция;
  • Транспорт на стоки под температурен режим;
  • Железопътен транспорт.

UCT FREIGHT LTD – Транспортни решения! За контакти: 0893 31 22 22

Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност!