• Митническо представителство при внос, износ и транзит;
  • Предоставяне на „Обща банкова гаранция“ за транзитни операции в страната и ЕС;

UCT FREIGHT LTD – Транспортни решения! За контакти: 0893 31 22 22

Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност!